Samen spreken over democratisch experiment

De gemeente Uden in Noord Brabant experimenteert met lokale democratie. Zij organiseerden ruim drie jaar geleden de tweede G1000 in Nederland en startten verschillende nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Nu, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, worden er lerende evaluaties georganiseerd. Hoe werken die nieuwe vormen van democratie? En wat vraagt het van de raad, de burgers en de ambtenaren?  Welke inzichten wil de zittende raad de nieuwe raad graag meegeven?

De Werkplaats Publieke Bezinning begeleidde één van de evaluaties. Deze ging over zelfbeheer in het wijkcentrum. Twee praktijkervaringen – de eerste vanuit het perspectief van de beheerder en de ander van het perspectief van de gemeente – vormden de basis voor een gezamenlijke dialoog over de vraag ”Wat is essentieel voor goed zelfbeheer?” Aan het gesprek namen 16 mensen van de verschillende betrokken partijen.

De deelnemers hebben de dialoog in deze vorm ervaren als nuttig, zinvol, prima, grondig, openbaring, verhelderend, aangenaam, en boeiend. Maar ook werd gezegd dat de tijd zal leren of een gesprek als dit effect heeft. Eén van de in het oog springende thema’s van het gesprek was elkaars werelden beter kennen. Hierbij gaat het om van elkaar te weten wat essentieel is en welke speelruimte er is. Het gaat erom naast elkaar te gaan staan om het gemeenschappelijke doel te bereiken. Dit vraagt om ontmoetingen buiten de vergaderingen om en om ruimte voor onderzoeksgesprekken in de werkprocessen.

 

Lessen voor de toekomst: wat moeten we doen en laten?

Doen Laten
Elkaar in vroeg stadium informeren en bij het hele proces betrekken Onderhandelen vanuit het idee dat er winnaars en verliezers zijn
Geloof in het concept achter het wijkcentrum Jouw probleem niet met de ander delen
Meer weten van de systeem: hoe werkt de gemeente nu eigenlijk echt? Aannemen dat je weet hoe het bij de ander werkt
Regelmatig bespreken hoe de samenwerking verloopt Te veel willen controleren