Interculturele buurtdialogen bij Welkom in Wageningen

Wageningen biedt plaats aan vluchtelingen. Dit gaat heel goed, maar natuurlijk schuurt het ook
soms. De stichting Welkom in Wageningen gaat in 2018 dialogen tussen statushouders en
buurtbewoners organiseren. De Werkplaats Publieke Bezinning begeleidt deze dialogen. Dit doet zij
samen met twee vluchtelingen die inmiddels al goed geïntegreerd zijn in de Wageningse
samenleving. Deze twee mensen zijn bruggenbouwers en kunnen in de toekomst de buurtdialogen
voortzetten. In dit project werken we aan meer begrip tussen buren, sociale weerbaarheid van de
buurt en het trainen van mensen in dialoogvaardigheden.