Agenda

Training Omgevingswet: loslaten, dienen en bewaken

Spreken, denken en werken in de geest van de Omgevingswet.

De Omgevingswet zet aan tot samen denken en samen werken. Dienen in plaats van sturen vraagt om het loslaten van eigen ideeën en plannen, en het je welwillend verplaatsen in die van iemand anders. Niet langer zelf plannen maken, maar plannen van anderen mogelijk maken. En niet langer plannen toetsen, maar initiatieven stimuleren. Dit vraagt een andere basisattitude.

Verschillende afdelingen van provincie, gemeenten en waterschappen hebben eigen doelstellingen. Doelstellingen die niet vanzelfsprekend op de agenda van maatschappelijke partners staan. Overheden bewaken de toekomst, de integraliteit, de eerlijkheid.  Hoe kun je loslaten, dienen én bewaken?

En hoe spreek en denk je hier samen over?

In februari en maart 2019 organiseert de Werkplaats Publieke Bezinning in samenwerking met Het Nieuwe Trivium een training van twee dagdelen ‘spreken, denken en werken in de geest van de Omgevingswet’. Er wordt geoefend met (Socratische) dialoogvaardigheden en met het voeren van gesprekken tussen meerdere partijen. Deelnemers geven zelf inhoudelijk richting aan de training. Ze leren dankzij intensieve, persoonlijke en groepsfeedback effectiever om te gaan met de vraagstukken waar zij in hun werk tegenaan lopen.

Aan het einde van de training heeft u:

  • Kennisgemaakt met gespreksmethodieken en vaardigheden die ruimte creëren om grondige, onderzoekende gesprekken te voeren. Juist in situaties met meerdere partijen en verschillende belangen
  • Nieuwe inzichten opgedaan over vraagstukken omtrent de omgevingswet en deze inzichten gespiegeld aan uw rol als professional
  • De kennis opgedaan tijdens de eerste twee middag, op een voor u relevante manier toegepast in uw praktijk.

De training vindt plaats in februari/maart 2019. Laat het hier weten als u geïnteresseerd bent!

Think-shop Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Nu al experimenteren provincies, gemeenten en waterschappen met  nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en maatschappij. Hoe zien die er uit? Wat vraagt dat van verschillende partijen? Welke waarden liggen er aan deze samenwerking ten grondslag? En wat moet men doen en laten om gebiedsgerichte opgaven tot een goed einde te brengen?

Eind oktober begeleidde de Werkplaats Publieke Bezinning een Think-shop over werken in de geest van de Omgevingswet. Twee ervaringen uit de gemeente Woerden stonden centraal: een over de binnenstedelijke ontwikkeling en de ander over veiligheid en bodemdaling in het Veenweide gebied.

In de voorgesprekken met gemeente en provincie bleek dat in beide dossiers zich recentelijk geen grote issues hadden voorgedaan die tot ‘handelingsverlegenheid’ hadden geleid. De gemeente en de provincie weten elkaar goed te vinden. Dat betekende voor ons dat een Socratische dialoog – zoals afgesproken met de opdrachtgever – niet de juiste werkvorm was om de essentie van het vraagstuk helder te krijgen. Als alternatief kozen we  voor een organisatie-opstelling.

Een haspel werd in het midden van de zaal geplaatst, dat was het project. Aan alle aanwezigen werd gevraagd om zich in de ruimte op te stellen: wat is jouw plek eigenlijk ten opzichte van het project? Iedere keer is het weer verrassend hoeveel informatie een dergelijke opstelling bevat. In dit geval was het opvallend dat er relatief veel toeschouwers en weinig uitvoerders van het experiment zijn. De uitvoerders hebben daarmee ook de taak om de beleidsomgeving goed te managen. Een van de toeschouwers zei: “Ik heb het gevoel dat de uitvoerders er erg alleen voor staan.” Toen we aan de uitvoerders vroegen wat zij graag aan de opstelling zouden willen veranderen, kwam er veel in beweging. Genoeg voer om verder over van gedachten te wisselen. Wat speelt hier eigenlijk? Wat moeten we doen en laten om van het experiment een succes te maken? Wat is succes? Zijn we het daar over eens?

De Think-shop werd afgesloten met het schrijven van elfjes: een poëtische beschrijving van de essentie van de middag in elf woorden. Daarna volgde er een zeer geanimeerde borrel waar, tot ons plezier, allerlei vervolgafspraken tussen de deelnemers werden gemaakt.