Agenda

Vragen aan auteurs: Tjeenk Willink

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel:

Herman Tjeenk Willink: Groter denken, kleiner doen (boek uit 2018)

 

Vragen aan Herman Tjeenk Willink

In uw analyse van onze slecht onderhouden rechtsorde geeft u aan dat het maatschappelijk debat over bestaande tegenstellingen zal helpen deze tegenstellingen te verkleinen. En dat dit debat, wanneer niet enkel vanuit een commercieel oogpunt georganiseerd, tegenwicht zal bieden aan de bestuursmatige taal en rationaliteit van bestuurders en overheden.

U geeft aan dat het boek een oproep is. Een oproep om de vaak ongemakkelijke feiten onder ogen te zien. In onze optiek is het echter ook een ongemakkelijk feit dat, ondanks een veelheid aan oproepen aan de burger om zijn stem te laten horen, het een kleine minderheid van ‘usual suspects’ blijft die dit daadwerkelijk doet.

Bas Heijne schrijft in zijn boek ‘Onbehagen, nieuw licht op de beschaafde mens’ het volgende:

“Het individu ziet zijn burgerschap, zijn band met de samenleving, niet langer als een bewust proces, waarbij hij zijn keuzes en opvattingen kenbaar kan maken en zodoende bijdragen aan het idee van een gemeenschap. Hij ziet zich steeds meer gereduceerd tot een te monitoren object, waarvan de toestand, het gedrag en de risico’s samengevat kunnen worden in tabellen. Samen maken die tabellen uit hoe de samenleving naar hem kijkt. Hoe hij naar de samenleving kijkt, doet er dan veel minder toe.”

Zou het niet kunnen zijn dat de burger (samen met wellicht de ondernemer, de uitvoerder etc.) ook op een zekere manier uitgehold is? Onze vraag aan u is daarom: hoe kunnen we er volgens u voor zorgen dat de burger vanuit een gevoel van ‘ertoe doen’ weer actief gaat bijdragen aan de democratische rechtsorde?

Workshop Omgevingswet

Meerdaagse workshop: ‘Ambtenaren met open hart en rechte rug’
Afwegingsruimte in de Omgevingswet

We bereiden een meerdaagse workshop voor voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren, die zich willen bekwamen in het benutten van de afwegingsruimte waar de nieuwe Omgevingswet in voorziet. Je leert vaardigheden op het gebied van toegepaste creativiteit en praktische filosofie:

  • Onderzoekende gesprekshouding
  • Essentiële kwesties bepalen
  • Creatief denken
  • Omgaan met tegenstellingen

Vaardigheden die behulpzaam zijn om ruimte te maken, grenzen te stellen en besluiten transparant te maken.

We werken hierin samen met Eveline de Kock en Erik op ten Berg

Verslag Think-shop UtrechtLab

Het UtrechtLab van de Provincie Utrecht organiseert “vrije ruimte” waar mensen van verschillende overheden met elkaar samen kunnen nadenken. Bijvoorbeeld over hun rol en (gezamenlijke) verantwoordelijkheden in de geest van de Omgevingswet. De Werkplaats Publieke Bezinning verzorgde zo’n vrije denkruimte. Het UtrechtLab maakte een prachtig verslag. Lees hier verder.

Vragen aan auteurs: Jan Rotmans

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel:

Jan Rotmans: Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving (boek uit 2017)

 

Vragen aan Jan Rotmans

In uw boek schrijft u dat een periode van chaos een opluchting is, noodzakelijk om vastgelopen, rigide systemen weer op gang te brengen. U schrijft dat mensen in verwarring zijn door de huidige omwentelingsperiode en dat wij in ons professioneel en persoonlijk leven houvast zoeken in tips en adviezen die vaak niets met transformatie te maken hebben. Transformatie vraagt wezenlijke persoonlijke veranderingen waarvoor wij onze eigen diepere drijfveren moeten onderzoeken en waarvoor wij ons innerlijke kompas moeten ontwikkelen.

U geeft voorbeelden van mensen die belangrijke veranderingen in hun leven doorvoeren en daarmee weer dichter bij zichzelf komen. Een voorbeeld daarvan is de vrouw die haar baan als manager opgeeft en les gaat geven.

Onze vraag is: hoe ziet u de relatie tussen individuele en maatschappelijke transitie? Vraagt maatschappelijke transitie naast het onderzoeken van de eigen drijfveren en het ontwikkelen van een eigen innerlijk kompas, ook het ontwikkelen van een ‘gezamenlijk kompas’. En hoe zou dat kunnen in deze gefragmenteerde, individualistische maatschappij?