Artikelen door Andert Loman

Interculturele buurtdialogen bij Welkom in Wageningen

Wageningen biedt plaats aan vluchtelingen. Dit gaat heel goed, maar natuurlijk schuurt het ook soms. De stichting Welkom in Wageningen gaat in 2018 dialogen tussen statushouders en buurtbewoners organiseren. De Werkplaats Publieke Bezinning begeleidt deze dialogen. Dit doet zij samen met twee vluchtelingen die inmiddels al goed geïntegreerd zijn in de Wageningse samenleving. Deze twee […]

Beschouwburg over armoede in Eindhoven

Zoals in het boek ‘Publieke Bezinning’ omschreven staat, is de Beschouwburg een gespreksvorm die tot doel heeft een maatschappelijk gesprek tegelijkertijd te voeren en aan te wakkeren. Het voedt het gesprek binnen de gemeenschap zonder direct de kwestie in de sfeer van oplossing en beleidsvorming te dwingen. Vorig jaar vond de allereerste Beschouwburg plaats. Het […]

Reflectie bij de NVTZ

Erik Boers was betrokken bij het samenstellen van een reflectiegids voor de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn. Hieronder leest u een deel van de tekst uit deze gids. Reflectie ontstaat niet vanzelf. Reflectie is een keuze, een bewuste stap terug doen uit de waan van de dag om het eigen handelen tegen het […]