Artikelen door Publieke Bezinning

Vragen aan auteurs: Tjeenk Willink

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel: Herman Tjeenk Willink: Groter denken, kleiner doen (boek uit 2018)   Vragen aan Herman Tjeenk Willink In uw analyse van […]

Workshop Omgevingswet

Meerdaagse workshop: ‘Ambtenaren met open hart en rechte rug’ Afwegingsruimte in de Omgevingswet We bereiden een meerdaagse workshop voor voor gemeentelijke en provinciale ambtenaren, die zich willen bekwamen in het benutten van de afwegingsruimte waar de nieuwe Omgevingswet in voorziet. Je leert vaardigheden op het gebied van toegepaste creativiteit en praktische filosofie: Onderzoekende gesprekshouding Essentiële […]

Verslag Think-shop UtrechtLab

Het UtrechtLab van de Provincie Utrecht organiseert “vrije ruimte” waar mensen van verschillende overheden met elkaar samen kunnen nadenken. Bijvoorbeeld over hun rol en (gezamenlijke) verantwoordelijkheden in de geest van de Omgevingswet. De Werkplaats Publieke Bezinning verzorgde zo’n vrije denkruimte. Het UtrechtLab maakte een prachtig verslag. Lees hier verder.

Vragen aan auteurs: Jilt Jorritsma

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel: Jilt Jorritsma: Het wordt tijd om onze chaotische werkelijkheid te accepteren (artikel Volkskrant 04-01-2019)   Vragen aan Jilt Jorritsma […]

Vragen aan auteurs: Jan Rotmans

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel: Jan Rotmans: Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving (boek uit 2017)   Vragen aan Jan Rotmans In uw boek […]

Bureaudag: Een brug naar de toekomst

  “Is dit het moment om in te grijpen of kunnen we nog door? En ben ik degene die de kat de bel aan moet binden?” Dat vroeg een gemeentelijke ambtenaar Ruimtelijke Ordening zich af toen haar directeur de hoofdaannemer wilde laten opdraaien voor het mislukken van een publieksgevoelig project. De situatie: de aanleg van een […]

Kwaliteit onder (tijds)druk

GGZ Nederland benaderde ons om tijdens een werkconferentie rond ‘kwaliteit en verantwoorden nieuwe stijl’ het onderling gesprek te bevorderen, zodat de deelnemers aan de hand van de gegeven inleidingen stevig aan het denken werden gezet over hun opvattingen en manier van werken. Er zouden 60 mensen aanschuiven voor een programma van drie uur (inclusief pauze), […]

Think-shop Omgevingswet

De Omgevingswet komt er aan. Nu al experimenteren provincies, gemeenten en waterschappen met  nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en maatschappij. Hoe zien die er uit? Wat vraagt dat van verschillende partijen? Welke waarden liggen er aan deze samenwerking ten grondslag? En wat moet men doen en laten om gebiedsgerichte opgaven tot een goed einde […]

Praktische wijsheid in een overgereguleerde wereld

Praktische wijsheid in een overgereguleerde wereld een boeksignalement Erik Boers Barry Schwartz & Kenneth Sharpe: Practical Wisdom; the right way to do the right thing (Riverhead Books, New York, 2010, 324 pgs.) “We raken steeds meer teleurgesteld in de instituties waarvan we afhankelijk zijn. Om de toestand te verbeteren grijpen we voortdurend naar dezelfde middelen: […]

Samen spreken over democratisch experiment

De gemeente Uden in Noord Brabant experimenteert met lokale democratie. Zij organiseerden ruim drie jaar geleden de tweede G1000 in Nederland en startten verschillende nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid en samenleving. Nu, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen, worden er lerende evaluaties georganiseerd. Hoe werken die nieuwe vormen van democratie? En wat vraagt het van […]