Vragen aan auteurs: Jan Rotmans

Soms dragen publicaties bij aan ‘publieke bezinning’. Om het gesprek over deze bijdragen verder vorm te geven hebben we de schrijvers enkele vragen voorgelegd. Ons oog viel de afgelopen tijd onder andere op de volgende titel:

Jan Rotmans: Omwenteling van mensen, organisaties en samenleving (boek uit 2017)

 

Vragen aan Jan Rotmans

In uw boek schrijft u dat een periode van chaos een opluchting is, noodzakelijk om vastgelopen, rigide systemen weer op gang te brengen. U schrijft dat mensen in verwarring zijn door de huidige omwentelingsperiode en dat wij in ons professioneel en persoonlijk leven houvast zoeken in tips en adviezen die vaak niets met transformatie te maken hebben. Transformatie vraagt wezenlijke persoonlijke veranderingen waarvoor wij onze eigen diepere drijfveren moeten onderzoeken en waarvoor wij ons innerlijke kompas moeten ontwikkelen.

U geeft voorbeelden van mensen die belangrijke veranderingen in hun leven doorvoeren en daarmee weer dichter bij zichzelf komen. Een voorbeeld daarvan is de vrouw die haar baan als manager opgeeft en les gaat geven.

Onze vraag is: hoe ziet u de relatie tussen individuele en maatschappelijke transitie? Vraagt maatschappelijke transitie naast het onderzoeken van de eigen drijfveren en het ontwikkelen van een eigen innerlijk kompas, ook het ontwikkelen van een ‘gezamenlijk kompas’. En hoe zou dat kunnen in deze gefragmenteerde, individualistische maatschappij?