Samen spreken, doordacht handelen

De Werkplaats Publieke Bezinning begeleidt denkgesprekken over de inrichting van onze samenleving. Samen zorgvuldig denken om juist te kunnen handelen.

Wij maken de samenleving die bij ons en bij onze tijd past. Nadat we ons decennia hebben gericht op standaardisering en protocollen, zijn we nu volop bezig met het creëren van ruimte voor maatwerk, eigen afwegingen en experimenten.

De Werkplaats ontwerpt denkgesprekken die los staan van de waan van de dag, de vergadering, het vastgelopen debat, de digitale fora. Gesprekken die bestuurders,  ambtenaren, ondernemers en burgers ruimte bieden voor gezamenlijke reflectie en een basis bieden voor een doordacht gevolg.

Vertrouwt u uw denken? Wij wel.

Vanuit eigen ervaringen, in eigen woorden, gezamenlijk richting vinden voor doen.

Werkwijze

De Werkplaats baseert zich op een lange traditie van praktische filosofie. Het gaat hierbij om vrijmoedig en overtuigend spreken, in dialoog met woorden die betekenisvol zijn en een frisse kijk op ons handelen bieden. Nieuwsgierig naar hoe dat werkt?

Werkvelden

De Werkplaats werkt rond actuele maatschappelijke onderwerpen, zoals de Omgevingswet, decentralisatie van de zorg, vernieuwing van de democratie, immigratie en integratievraagstukken en cultuur

Werkplaats

Dorien Brunt, Erik Boers en Andert Loman hebben hun krachten gebundeld in de Werkplaats Publieke Bezinning. Onze achtergrond en ervaring ligt in de filosofie, organisatiekunde en het begeleiden van beleidsprocessen.

Los van de waan


KUNST
Wat we willen:

Momenten
Van helderheid
Of beter nog: van grote
Klaarheid

Schaars zijn die momenten
En ook nog goed verborgen

Zoeken heeft dus
Nauwelijks zin, maar
Vinden wel

De kunst is zo te leven
Dat het je overkomt

Die klaarheid, af en toe
MARTIN BRIL

Agenda

Meerdaagse training: Publieke bezinning bij lastige vraagstukken

In deze training staan denkgesprekken over actuele maatschappelijke…

Symposium 6 september: Over de eenzaamheid van de bestuurder

Eenzaamheid. Het is een onderwerp waar menig bestuurder…